Yeezy Boost 700 OG 'Sóng'

14.800.000鈧 18.000.000鈧 Ti岷縯 ki峄噈:
Size:
G峄峣 膽岷穞 mua: 0772369389
Cam k岷縯 100% ch铆nh h茫ng

Cam k岷縯 100% ch铆nh h茫ng

N岷縰 size c峄 b岷 kh么ng c貌n s岷祅, h茫y li锚n h峄 Fanpage Duyet Fashion ho岷穋 Duyet Luxuy 膽峄 c贸 th峄 ORDER nhanh nh岷! 馃グ

馃拵 Xem nh芒蹋n xe虂t, 膽a虂nh gia虂 cu虊a kha虂ch ha虁ng ta蹋i 膽芒y.

馃憠 Xem b岷g so s谩nh c谩c 膽么i gi脿y 膽i th铆ch nh岷 t岷 膽芒y.

馃憠 Xem b岷g size gi脿y c谩c h茫ng t岷 膽芒y

馃憠 Xem Video review c峄 Duy峄噒 t岷 膽芒y.

RIDE THE WAY! Th锚m m峄檛 si锚u ph岷﹎ 膽峄檆 膽谩o kh谩c v脿o d貌ng s岷 ph岷﹎ c峄 m矛nh, Kanye West 膽茫 gi峄沬 thi峄噓 adidas Yeezy Boost 700 Wave Runner v脿o n膬m 2017. M峄檛 tuy峄噒 t谩c ho岷穋 x岷 x铆 膽峄慽 v峄沬 c岷 nh岷璶 c峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣, n岷縰 b岷 峄 膽芒y v峄沬 Duyet Fashion, ch煤ng t么i 膽o谩n b岷 th铆ch n贸 v岷 ngo脿i b岷痶 m岷痶 v峄沬 膽岷 chunky v脿 ph岷 tr锚n 膽瓢峄 l岷 c岷 h峄﹏g t峄 膽瓢峄漬g ch岷. Ph峄慽 m脿u 膽岷 ti锚n n脿y c贸 m脿u x谩m v峄沬 c谩c 膽i峄僲 nh岷 l脿 膽en, m貌ng k茅t v脿 cam 膽茫 膽瓢峄 ph谩t h脿nh m脿 kh么ng c贸 b岷 k峄 c岷h b谩o n脿o tr锚n trang web Kanye鈥檚 YEEZY SUPPLY v脿 nhi峄乽 ng瓢峄漣 trong s峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 mu峄憂 cop 岷籱 ch峄 ph谩t hi峄噉 ra khi 膽茫 qu谩 mu峄檔. May m岷痭 thay, Duyet Fashion t岷穘g b岷 c谩i nh矛n r玫 n茅t v峄 em Yeezy Wave Runner ngay t岷 膽芒y.

Ho脿n thi峄噉 outfit c峄 b岷 v峄沬:

      

N啤i c谩c b岷 g峄璱 g岷痬 ni峄乵 tin, th峄廰 m茫n ni峄乵 膽am m锚 h脿ng hi峄噓 ch铆nh h茫ng.

Duyet Fashion | Duyet Luxury l脿 h峄 th峄憂g chuy锚n cung c岷 c谩c s岷 ph岷﹎ th峄漣 trang ch铆nh h茫ng (Gi脿y d茅p, qu岷 谩o, ph峄 ki峄噉...) c贸 s岷祅 ho岷穋 order v峄沬 gi谩 t峄憈 nh岷 cho b岷. 馃挐

馃憠 Xem nh芒蹋n xe虂t, 膽a虂nh gia虂 cu虊a kha虂ch ha虁ng ta蹋i 膽芒y.

馃憠 N岷縰 b岷 c贸 g贸p 媒, ph岷 h峄搃 v峄 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄, mu峄憂 h峄 t谩c kinh doanh hay xin vi峄嘽, h茫y li锚n h峄 cho Duy峄噒 馃憞
鉁 CEO: The Duyet Pham
鉁 Xem Youtube c峄 Duy峄噒 t岷 膽芒y.

popup

S峄 l瓢峄g:

T峄昻g ti峄乶: