LV Boot Cao Gót 'Black'

G峄峣 膽岷穞 mua: 0772369389
Cam k岷縯 100% ch铆nh h茫ng

Cam k岷縯 100% ch铆nh h茫ng

N岷縰 size c峄 b岷 kh么ng c貌n s岷祅, h茫y li锚n h峄 Fanpage Duyet Fashion ho岷穋 Duyet Luxuy 膽峄 c贸 th峄 ORDER nhanh nh岷! 馃グ

馃憠 Xem nh芒蹋n xe虂t, 膽a虂nh gia虂 cu虊a kha虂ch ha虁ng ta蹋i 膽芒y.

馃憠 Xem Video review c峄 Duy峄噒 t岷 膽芒y.

馃拵 Xem b岷g size gi脿y c谩c h茫ng t岷 膽芒y.

Ho脿n thi峄噉 outfit c峄 b岷 v峄沬 qu岷 Short LV Gardening, 谩o ph么ng LV Gardening.

  

V峄沬 d芒y da qu岷 quanh, k岷縯 c岷 n峄乶 t岷g v脿 膽岷 ngo脿i b岷眓g cao su c贸 gai, b峄憈 sa m岷 Laureate l脿 m峄檛 trong nh峄痭g phong c谩ch d峄 nh岷璶 bi岷縯 nh岷 c峄 Louis Vuitton. 膼瓢峄 l脿m t峄 da b锚 da l峄檔 m峄乵 m岷 v峄沬 膽瓢峄漬g vi峄乶 b岷眓g v岷 Monogram mang t铆nh bi峄僽 t瓢峄g, phi锚n b岷 n脿y k岷縯 h峄 tinh th岷 膽i 膽岷縩 b岷 c峄 膽芒u v峄沬 s峄ヽ h岷 d岷玭 th峄漣 trang th峄眂 s峄.

CHI TI岷綯:

  • Da b锚 da l峄檔 v脿 v岷 Monogram 膽茫 膽瓢峄 c岷 b岷眓g s谩ng ch岷
  • 膼岷 ngo脿i b岷眓g cao su
  • Made in Italy

N啤i c谩c b岷 g峄璱 g岷痬 ni峄乵 tin, th峄廰 m茫n ni峄乵 膽am m锚 h脿ng hi峄噓 ch铆nh h茫ng.

Duyet Fashion | Duyet Luxury l脿 h峄 th峄憂g chuy锚n cung c岷 c谩c s岷 ph岷﹎ th峄漣 trang ch铆nh h茫ng (Gi脿y d茅p, qu岷 谩o, ph峄 ki峄噉...) c贸 s岷祅 ho岷穋 order v峄沬 gi谩 t峄憈 nh岷 cho b岷. 馃挐

馃憠 Xem nh芒蹋n xe虂t, 膽a虂nh gia虂 cu虊a kha虂ch ha虁ng ta蹋i 膽芒y.

馃憠 N岷縰 b岷 c贸 g贸p 媒, ph岷 h峄搃 v峄 ch岷 l瓢峄g d峄媍h v峄, mu峄憂 h峄 t谩c kinh doanh hay xin vi峄嘽, h茫y li锚n h峄 cho Duy峄噒 馃憞
鉁 CEO: The Duyet Pham
鉁 Xem Youtube c峄 Duy峄噒 t岷 膽芒y.

popup

S峄 l瓢峄g:

T峄昻g ti峄乶: